Hướng dẫn cách chuyển khoản

Chúng tôi sẽ liên hệ ngay với bạn khi bạn đăng ký nhập học và nhận được thông báo Nhập học

* Học sinh (người bảo lãnh) sẽ phải thanh toán mục chi phí khi chuyển khoản quốc tế

KHÓA HỌC

Khóa Học 2 Năm

Khóa học phấn đấu đào tạo từ những điều cơ bản đến những kiến thức để thi đỗ vào các trường đại học hoặc Cao Học
Các khoản phải Nộp
Các khoản phải Nộp Ngày nộp tiền
Phí tuyển chọn 10,000 Yên Khi nộp đơn xin nhập học vào trường chúng tôi.
Phí nhập học 50,000 Yên Khi nhận được Giấy báo nhập học.
Học phí
(Năm 1)
600,000 Yên Khi nhận được Tư cách lưu trú từ trường gửi về.

Bao gồm
Tiền phí cơ sở hạ tầng (20,000 yên), cơ sở vật chất (20,000 yên)
Sách giáo khoa(40,000 yên), Hoạt động ngoại khóa (80,000 yên)
Tiền khám sức khỏe (12,000 yên), Phí quản lý sức khỏe (8,000 yên)
Các phí khác
(2 năm)
180,000 Yên
Chế độ đóng Học phí
(nửa năm)
300,000 Yên Khi nhận được Tư cách lưu trú từ trường gửi về.

Sau khi nhập học, Trường sẽ không thu bất kỳ khoản tiền nào liên quan đến sách giáo khoa, phô tô giấy tờ. Khoản phí này được bao gồm trong (các phí khác) mà học sinh đã nộp trước khi tiến hành thủ tục nhập học

Khóa học 1 năm 6 tháng

Khóa học phấn đấu đào tạo từ những điều cơ bản đến những kiến thức để thi đỗ vào các trường đại học hoặc Cao Học
Các khoản phải Nộp
Tổng số tiền (đã bao gồm thuế) Ngày nộp tiền
Phí tuyển chọn 10,000 Yên Khi nộp đơn xin nhập học vào trường chúng tôi.
Phí nhập học 50,000 Yên Khi nhận được Giấy báo nhập học.
Học phí
(1 Năm)
600,000 Yên Khi nhận được Tư cách lưu trú từ trường gửi về.

Bao gồm
Tiền phí cơ sở hạ tầng (15,000 yên), cơ sở vật chất (15,000 yên)
Sách giáo khoa (30,000 yên), Hoạt động ngoại khóa (60,000 yên)
Tiền khám sức khỏe (9,000 yên), Phí quản lý sức khỏe (6,000 yên)
Các phí khác
(2 năm)
135,000 Yên
Chế độ đóng Học phí
(Nửa năm)
300,000 Yên Khi nhận được Tư cách lưu trú từ trường gửi về.

Sau khi nhập học, Trường sẽ không thu bất kỳ khoản tiền nào liên quan đến sách giáo khoa, phô tô giấy tờ. Khoản phí này được bao gồm trong (các phí khác) mà học sinh đã nộp trước khi tiến hành thủ tục nhập học.