Hướng dẫn cách chuyển khoản

Chúng tôi sẽ liên hệ ngay với bạn khi bạn đăng ký nhập học và nhận được thông báo Nhập học

* Học sinh (người bảo lãnh) sẽ phải thanh toán mục chi phí khi chuyển khoản quốc tế

KHÓA HỌC

Khóa Học 2 Năm

Khóa học phấn đấu đào tạo từ những điều cơ bản đến những kiến thức để thi đỗ vào các trường đại học hoặc Cao Học
Các khoản phải Nộp
Các khoản phải Nộp Ngày nộp tiền
Phí tuyển chọn 20,000 Yên Khi nộp đơn xin nhập học vào trường chúng tôi.
Phí nhập học 60,000 Yên Khi nhận được Giấy báo nhập học.
Học phí
(Năm 1)
660,000 Yên Khi nhận được Tư cách lưu trú từ trường gửi về.

Bao gồm
Sách giáo khoa(20,000 yên)
Hoạt động ngoại khóa (20,000 yên)
Tiền khám sức khỏe (20,000 yên)
Các phí khác
(2 năm)
60,000 Yên
Chế độ đóng Học phí
(nửa năm)
330,000 Yên Khi nhận được Tư cách lưu trú từ trường gửi về.

Sinh viên sẽ phải mua thêm sách hỗ trợ kiến thức tuỳ theo trương trình học tại thời điểm đó !

Khóa học 1 năm 6 tháng

Khóa học phấn đấu đào tạo từ những điều cơ bản đến những kiến thức để thi đỗ vào các trường đại học hoặc Cao Học
Các khoản phải Nộp
Tổng số tiền (đã bao gồm thuế) Ngày nộp tiền
Phí tuyển chọn 20,000 Yên Khi nộp đơn xin nhập học vào trường chúng tôi.
Phí nhập học 60,000 Yên Khi nhận được Giấy báo nhập học.
Học phí
(1 Năm)
660,000 Yên Khi nhận được Tư cách lưu trú từ trường gửi về.

Bao gồm
Sách giáo khoa (20,000 yên)
Hoạt động ngoại khóa (20,000 yên)
Tiền khám sức khỏe (20,000 yên)
Các phí khác
(1 năm 6 tháng)
90,000 Yên
Chế độ đóng Học phí
(Nửa năm)
330,000 Yên Khi nhận được Tư cách lưu trú từ trường gửi về.

Sinh viên sẽ phải mua thêm sách hỗ trợ kiến thức tuỳ theo trương trình học tại thời điểm đó !